Argo Set
You are here: muonline homeGame GuideInventorySet ItemsArgo Set
 
 
Warrior Hyon Anubis Argo
Eplete Apollo Ceto Gywen
Garuda Evis Gaia Gaion
Kantata Hera Odin  

Argo Spirit Set

Option for each set
2 Set option : Agility +30
3 Set option : Power +30
Full set Options
Increase attacking skill +25
Double damage rate +5%
Set Item Parts
Argo Spirit Armor (+5-10 Vit)
Argo Spirit Pants (+5-10 Vit)
Argo Spirit Gauntlets (+5-10 Vit)

Argo Armor

Item Level Defense Str Agi
+0 45 102 185
+1 48 106 192
+2 51 110 200
+3 54 113 207
+4 57 117 214
+5 60 120 221
+6 63 124 228
+7 66 128 236
+8 70 131 243
+9 73 135 250
+10 77 138 257
+11 82 142 264
+ 12 88 146 272
+ 13 96 149 279

Argo Pants

Item Level Defense Str Agi
+0 39 100 180
+1 42 104 188
+2 46 107 195
+3 49 111 202
+4 52 114 209
+5 55 118 216
+6 58 122 224
+7 61 125 231
+8 64 129 238
+9 67 132 245
+10 72 136 252
+11 77 140 260
+ 12 83 143 267
+ 13 90 147 274

Argo Gauntlets

Item Level Defense Str Agi
+0 28 95 171
+1 31 99 178
+2 34 102 185
+3 37 106 192
+4 40 110 200
+5 43 113 207
+6 47 117 214
+7 50 120 221
+8 53 124 228
+9 56 128 236
+10 60 131 243
+11 65 135 250
+ 12 72 138 257
+ 13 79 142 264